Category: บันเทิง

ดูหนังออนไลน์ป้องกันโรคหวัดโคโรน่าได้จริงหรือ

ดูหนังออนไลน์ป้องกันโรคหวัดโคโรน่าได้จริงหรือ

ข่าวการแพร่กระจ่ายของไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ที่แพร่กระจายและคร่าชีวิตผู้คนไปอย่างรวดเร็ว นับว่าเป็นข่าวที่สร้างความวิตกกังวลให้กับคนทั่วโลก เพราะเชื้อไข้หวัดโคโรน่าได้แพร่กระจายไปแล้วทั่วทุกทวีปของโลก สำหรับคนที่ชื่นชอบการดูหนังตามโลกภาพยนตร์แล้ว หากต้องการดูหนังตามโรงภาพยนตร์ในช่วงนี้ถือว่ามีความเสี่ยงที่จะติดได้ แต่การดูหนังออนไลน์จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดโรคไข้หวัดโคโรน่าได้ เนื่องจาก 1.ไม่ต้องเดินทาง การเดินทางไม่ว่าจะด้วยรถส่วนตัวหรือรถสาธารณะ ย่อมมีการสัมผัสกับสิ่งของและอากาศที่มีเชื้อโรคแพร่กระจายอยู่ ดังนั้นหากหลีกเลี่ยงการเดินทางออกจากบ้านได้ จะช่วยลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อจากผู้อื่นผ่านทางระบบทางอากาศและการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน 2.ห่างพื้นที่เสี่ยง โรงภาพยนตร์หรือสถานที่ตั้งโรงภาพยนตร์ เช่น ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น เป็นสถานที่ที่มีผู้คนรวมตัวกันอยู่เป็นจำนวนมาก จึงนับว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโคโรน่าได้ โดยเฉพาะในโรงภาพยนตร์ที่เป็นระบบปิด…