Tag: เที่ยวทั่วไทย

เที่ยวทั่วไทยวันธรรมดาคุ้มจริงหรือ

เที่ยวทั่วไทยวันธรรมดาคุ้มจริงหรือ

หากพูดถึงการออกเที่ยว เชื่อว่าทุกคนจะคิดถึงการเที่ยวทั่วไทยในช่วงวันหยุดของตน มากกว่าการเที่ยวในวันธรรมดา เพราะว่าหากจะเที่ยวในวันธรรมดาแล้วจะต้องเสียวันลาไปอย่างน่าเสียดาย จึงเลือกที่จะไปเที่ยวในวันหยุดมากกว่า โดยเฉพาะช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วการเที่ยววันธรรมดานั้นคุ้มค่าว่าการเที่ยววันหยุดเนื่องจาก 1.ส่วนลดเยอะ โรงแรมที่พักหรือสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวน้อย ดังนั้นเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการให้มากขึ้น จึงมีการจัดโปรโมชั่นลด แลก แจก แถมให้กับผู้ที่เข้าใช้บริการเพื่อเป็นการดึงดูดให้มีคนเข้ามาเที่ยวในช่วงวันธรรมดามากขึ้น 2.คนน้อย แน่นอนว่าทุกคนย่อมต้องการมาเที่ยวในช่วงวันหยุด เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการทำงาน ดังนั้นเมื่อถึงวันหยุดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว ที่พักก็จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาใช้บริการ…