เที่ยวทั่วไทยวันธรรมดาคุ้มจริงหรือ

เที่ยวทั่วไทย

หากพูดถึงการออกเที่ยว เชื่อว่าทุกคนจะคิดถึงการเที่ยวทั่วไทยในช่วงวันหยุดของตน มากกว่าการเที่ยวในวันธรรมดา เพราะว่าหากจะเที่ยวในวันธรรมดาแล้วจะต้องเสียวันลาไปอย่างน่าเสียดาย จึงเลือกที่จะไปเที่ยวในวันหยุดมากกว่า โดยเฉพาะช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วการเที่ยววันธรรมดานั้นคุ้มค่าว่าการเที่ยววันหยุดเนื่องจาก

1.ส่วนลดเยอะ

โรงแรมที่พักหรือสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวน้อย ดังนั้นเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการให้มากขึ้น จึงมีการจัดโปรโมชั่นลด แลก แจก แถมให้กับผู้ที่เข้าใช้บริการเพื่อเป็นการดึงดูดให้มีคนเข้ามาเที่ยวในช่วงวันธรรมดามากขึ้น

2.คนน้อย

แน่นอนว่าทุกคนย่อมต้องการมาเที่ยวในช่วงวันหยุด เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการทำงาน ดังนั้นเมื่อถึงวันหยุดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว ที่พักก็จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาใช้บริการ แต่ในช่วงวันธรรมดาแล้ว จำนวนนักท่องเที่ยวจะน้อยลดบางครั้งมีไม่ถึงสิบคน ทุกครั้งที่ถ่ายรูปจะมีเพียงเราเท่านั้น

3.รถไม่ติด

การเดินทางไปเที่ยวทั่วไทยเมื่อมีคนน้อย จำนวนรถที่ใช้เดินทางย่อมน้อยตามไปด้วย ทำให้การจราจรบนท้องถนนคล่องตัว ไม่ต้องเสียเวลาบนท้องถนนนานเหมือนช่วงเทศกาลที่การจราจรติดขัด ส่งผลให้สามารถเดินทางไปเที่ยวได้ครบทุกที่ที่ต้องการในระยะเวลาที่กำหนด ไม่ต้องนั่งอยู่บนรถเป็นเวลานาน

จะเห็นกว่าการเที่ยววันธรรมดาที่หลายคนคิดว่าเป็นการสิ้นเปลืองวันลาแล้ว หากมองในอีกมุมหนึ่งจะพบว่าการเสียวันลาแค่เล็กน้อยนั้น จะทำให้การเที่ยวไทยของคุณสบายกายสบายใจจากรถติด การเที่ยววันธรรมดาจึงเป็นการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าจริง ๆ